Försvarsutskottets betänkande med anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1972:85 angående utgifter på tilläggsstat III till riksstaten för budgetåret 1971/72 inom försvarsdepartementets verksamhetsområde

Försvarsutskottets bet 1972:FöU14

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut