Försvarsutskottets betänkande med anledning av motion angående bruket av beteckningen krigsmakt

Försvarsutskottets bet 1972:FöU18

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut