Försvarsutskottets betänkande med anledning av motion angående undantagen från reglerna i vägtrafikförordningen för militär trafik och trafik för civilförsvaret

Försvarsutskottets bet 1972:FöU19

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut