Försvarsutskottets betänkande med anledning av motioner om lantbrukares krigsplacering och repetitionsutbildning

Försvarsutskottets bet 1972:FöU20

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut