Försvarsutskottets betänkande med anledning av motion om förbättring av befälsläget inom försvaret

Försvarsutskottets betänkande 1972:FöU21

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut