Försvarsutskottets betänkande med anledning av motion angående arvodena till instruktörer inom frivilligförsvaret

Försvarsutskottets bet 1972:FöU22

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut