Försvarsutskottets betänkande med anledning av propositionen 1972:103 angående riksdagen och försvarsplaneringen jämte motion

Försvarsutskottets bet 1972:FöU23

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut