Försvarsutskottets betänkande med anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1972:130 angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1972/73 inom försvarsdepartementets verksamhetsområde

Försvarsutskottets betänkande 1972:FöU24

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut