Försvarsutskottets betänkande med anledning av propositionen 1972:127 angående försörjningsberedskapen på beklädnadsområdet m. m. jämte motion

Försvarsutskottets betänkande 1972:FöU25

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut