Försvarsutskottets betänkande med anledning av Kungl. Maj:ts i propositionen 1972:1 gjorda framställningar rörande utgifterna för budgetåret 1972/73 inom försvarsdepartementets verksamhetsområde

Försvarsutskottets bet 1972:FöU5

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut