Försvarsutskottets betänkande med anledning av motion angående utvidgningen av Remmene skjutfält

Försvarsutskottets bet 1972:FöU8

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut