Försvarsutskottets betänkande med anledning av motion om höjning av den nedre åldersgränsen för vapen- och stridsövningar, m. m.

Försvarsutskottets bet 1972:FöU9

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut