Försvarsutskottets betänkande med anledning av motion angående värnpliktsutbildningen inom Göteborgsregionen

Försvarsutskottets bet 1974:FöU33

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut