Försvarsutskottets betänkande med anledning av propositionen 1975:30 om energihushållningen m. m. såvitt gäller ökad beredskapslagring av råolja och oljeprodukter

Försvarsutskottets betänkande 1975:FöU15

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut