Försvarsutskottets betänkande med anledning av förslag i propositionen 1975:1 om förbättrade värnpliktsförmåner jämte motion

Försvarsutskottets betänkande 1975:FöU3

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut