Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhetavseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissatvister

LUs betänkande 2001/02:LU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2002

Beslut

Försöksverksamhet om finansiella tvister förlängs (LU21)

Riksdagen förlängde en försöksverksamhet som ger Konsumentombudsmannen (KO) möjlighet att företräda enskilda konsumenter som ombud vid allmän domstol och kronofogdemyndighet i tvister med näringsidkare som gäller finansiella tjänster. Verksamheten inleddes 1997 och förlängs till utgången av 2004.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-04-16
Justering: 2002-05-14
Trycklov: 2002-05-21
Betänkande 2001/02:LU21

Alla beredningar i utskottet

2002-04-16

Försöksverksamhet om finansiella tvister förlängs (LU21)

Lagutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att förlänga en försöksverksamhet som ger Konsumentombudsmannen (KO) möjlighet att företräda enskilda konsumenter som ombud vid allmän domstol och kronofogdemyndighet i tvister med näringsidkare som gäller finansiella tjänster. Verksamheten inleddes 1997 och föreslås förlängas till utgången av 2004.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-05-29
4

Beslut

Beslut: 2002-05-30
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister. Stockholm den 14 maj 2002 På lagutskottets vägnar Tanja Linderborg Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Tanja Linderborg (v), Rolf Åbjörnsson (kd), Marianne Carlström (s), Rune Berglund (s), Henrik S Järrel (m), Nikos Papadopoulos (s), Elizabeth Nyström (m), Marina Pettersson (s), Christina Nenes (s), Tasso Stafilidis (v), Kjell Eldensjö (kd), Berit Adolfsson (m), Anders Berglöv (s), Viviann Gerdin (c), Petra Gardos (m), Lars Lilja (s) och Jan Orrenius (kd).