Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning

Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 oktober 2015

Beslut

Lagen om vissa register för forskning fortsätter att gälla (UbU3)

Lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa var tillfällig och gällde till den 31 december 2015. Men i väntan på den behandling av en utredning om nya regler för forskningsdatabaser som pågår har den tillfälliga lagen förlängts och den fortsätter att gälla till den 31 december 2017.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa samtidigt nej till en motion som väcktes med anledning av regeringsförslaget.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2015-09-17, 2015-09-29

Lagen om vissa register för forskning fortsätter att gälla (UbU3)

Lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa är tillfällig och gäller till den 31 december 2015. Men i väntan på den behandling av en utredning om nya regler för forskningsdatabaser som pågår kommer den tillfälliga lagen att fortsätta gälla till den 31 december 2017.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till en motion som väckts med anledning av regeringsförslaget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.