Fortsatt svenskt deltagande i en internationellsäkerhetsstyrka i Afghanistan

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2003/04:UFÖU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2004

Beslut

Sverige fortsätter att delta i FN-styrkan i Afghanistan (UFöU2)

Sverige fortsätter att delta i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF). Den svenska väpnade styrkan i landet bör utökas jämfört med hittills och omfatta högst 150 personer, enligt riksdagen som säger ja till regeringens förslag om svensk väpnad styrka i Afghanistan. Utskottet konstaterar att FN:s säkerhetsråd utvidgat ISAF:s geografiska mandat till att omfatta hela Afghanistan. Den svenska styrkan ställs till förfogande under förutsättning att det finns ett giltigt mandat från FN:s säkerhetsråd.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-05-11
Justering: 2004-05-13
Betänkande publicerat: 2004-05-17
Trycklov: 2004-05-13
Reservationer 1
Betänkande 2003/04:UFÖU2

Alla beredningar i utskottet

2004-05-11

Sverige fortsätter att delta i FN-styrkan i Afghanistan (UFöU2)

Sverige fortsätter att delta i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF). Den svenska väpnade styrkan i landet bör utökas jämfört med hittills och omfatta högst 150 personer, enligt det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet som föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om svensk väpnad styrka i Afghanistan. Utskottet konstaterar att FN:s säkerhetsråd utvidgat ISAF:s geografiska mandat till att omfatta hela Afghanistan. Den svenska styrkan ställs till förfogande under förutsättning att det finns ett giltigt mandat från FN:s säkerhetsråd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-05-25
4

Beslut

Beslut: 2004-05-26
1 förslagspunkt, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:71 och avslår motion 2003/04:U25.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m49006
c16006
fp45003
kd27006
v02505
mp12023
-0000
Totalt27925243

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag