Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2006/07:UFöU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2007

Beslut

Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (UFöU3)

Riksdagen har bemyndigat regeringen att ställa en väpnad styrka om högst 600 personer till förfogande till och med den 20 december 2008 för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF), under förutsättning att det finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen och delvis bifall till två motionsyrkanden om fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-05-08
Justering: 2007-05-10
Betänkande publicerat: 2007-05-16
Trycklov: 2007-05-16
Reservationer 6
Betänkande 2006/07:UFöU3

Alla beredningar i utskottet

2007-05-08, 2007-04-26, 2007-04-24, 2007-04-19, 2007-04-12

Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (UFöU3)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att ställa en väpnad styrka om högst 600 personer till förfogande till och med den 20 december 2008 för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF), under förutsättning att det finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-05-30
4

Beslut

Beslut: 2007-06-01
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 juni 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att regeringen ställer en väpnad styrka om högst 600 personer till förfogande t.o.m. den 20 december 2008 för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF), under förutsättning att det finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2006/07:83 och motion 2006/07:U5 yrkandena 1 och 2 samt avslår motionerna 2006/07:U4 yrkandena 2 och 3 samt 2006/07:U6 yrkandena 1 och 4.

Reservation 1 (v)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s880042
m800017
c22007
fp140014
kd15009
v01705
mp00154
Totalt219171598

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. ISAF:s mandat och förhållandet mellan OEF och ISAF

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:U4 av Hans Linde m.fl. (v) yrkande 4,
2006/07:U5 av Urban Ahlin m.fl. (s) yrkande 3 och
2006/07:U6 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkandena 2 och 3.

Reservation 3 (v)
Reservation 4 (mp)

3. Utvecklingen i Afghanistan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:U4 av Hans Linde m.fl. (v) yrkande 5 och
2006/07:U5 av Urban Ahlin m.fl. (s) yrkandena 4 och 5.

Reservation 5 (v)

4. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:U4 av Hans Linde m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 6 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s890041
m800017
c22007
fp140014
kd15009
v01705
mp8605
Totalt22823098

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag