Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2009/10:UFöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 november 2009

Beslut

Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (UFöU1)

Riksdagen godkände att regeringen ställer en väpnad styrka om högst 855 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) till utgången av december månad 2010. Detta under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. Därmed säger riksdagen ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-11-12
Justering: 2009-11-12
Betänkande publicerat: 2009-11-13
Trycklov: 2009-11-13
Reservationer 4
Betänkande 2009/10:UFöU1

Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (UFöU1)

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner att regeringen ställer en väpnad styrka om högst 855 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) till utgången av december månad 2010.

Detta under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd.

Utskottet föreslår därmed att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-18
4

Beslut

Beslut: 2009-11-19
4 förslagspunkter, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 november 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:U5 yrkande 1.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s970033
m810016
c24005
fp70021
kd22002
v01705
mp14005
Totalt24517087

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att ställa en väpnad styrka om högst 855 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) till utgången av december månad 2010, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:38 och avslår motion 2009/10:U5 yrkande 2.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s952033
m810016
c24005
fp70021
kd22002
v01705
mp14005
Totalt24319087

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Vissa aspekter avseende den internationella fredsfrämjande insatsens utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:U3 yrkandena 1-4.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m810016
c24005
fp70021
kd22002
v01705
mp01405
Totalt134129086

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. En översyn av den svenska insatsen i Afghanistan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:U4.

Reservation 4 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m800017
c24005
fp70021
kd22002
v00175
mp01405
Totalt1331121787

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag