Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets bet 2011/12:UFöU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2011

Beslut

Svenska styrkan i Afghanistan får förnyat mandat

Den svenska väpnade styrkan i Afghanistan får förnyat mandat under 2012. Detta under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan i FN:s säkerhetsråd. Riksdagen stödjer regeringens inriktning om att den svenska militära insatsen i landat successivt ska anpassas och reduceras.

Den svenska militära insatsen kommer under merparten av 2012 bestå av cirka 500 personer på plats i Afghanistan. Vid utgången av 2012 ska styrkan ha minskat till 400 personer på plats i Afghanistan. Utöver dessa tillkommer den svenska helikopterenheten samt personal som bland annat hjälper till med att frakta hem utrustning och material. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-11-29
Justering: 2011-12-01
Betänkande publicerat: 2011-12-02
Trycklov: 2011-12-02
Reservationer 5
bet 2011/12:UFöU2

Alla beredningar i utskottet

2011-11-29, 2011-11-24

Svenska styrkan i Afghanistan föreslås få förnyat mandat

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att den svenska väpnade styrkan i Afghanistan får förnyat mandat under 2012. Detta under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan i FN:s säkerhetsråd. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet stödjer regeringens inriktning om att den svenska militära insatsen i landat successivt ska anpassas och reduceras.
Den svenska militära insatsen kommer, enligt förslaget, under merparten av 2012 bestå av cirka 500 personer på plats i Afghanistan. Vid utgången av 2012 ska styrkan ha minskat till 400 personer på plats i Afghanistan. Utöver dessa tillkommer den svenska helikopterenheten samt personal som bland annat hjälper till med att frakta hem utrustning och material. Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. 
  

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-12-12
4

Beslut

Beslut: 2011-12-14
3 förslagspunkter, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 december 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på proposition 2011/12:29

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:U9 yrkande 1.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M103004
MP21202
FP19005
C18005
SD10180
V01801
KD15004
-0001
Totalt277201834

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 855 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) till utgången av december månad 2012, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:29 och avslår motionerna 2011/12:U9 yrkande 2 och 2011/12:U10 yrkande 1.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M101006
MP21202
FP19005
C18005
SD00190
V01711
KD15004
-0001
Totalt273192037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Civila insatser i Afghanistan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U9 yrkande 3 och 2011/12:U10 yrkande 2.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990112
M102014
MP23002
FP19005
C18005
SD01900
V00181
KD15004
-0001
Totalt276192034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag