Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (Kfor)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets bet 2011/12:UFöU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2011

Beslut

Fortsatt svenskt deltagande i internationella Kosovostyrkan (UFöU3 )

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ett svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan. Detta under förutsättning att FN:s säkerhetsråd fortsätter att stödja insatsen.

Sverige ställer en väpnad styrka om högst 70 personer till förfogande fram till och med den 1 april 2012 för Natos fredsfrämjande insats i Kosovo. Styrkan ska därefter successivt minska fram till utgången av 2013 då den avvecklas helt. Syftet med den internationella styrkan är enligt FN:s säkerhetsråd att upprätthålla en fredlig och säker miljö i Kosovo.
 

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-11-29
Justering: 2011-12-01
Betänkande publicerat: 2011-12-02
Trycklov: 2011-12-02
Reservationer 1
bet 2011/12:UFöU3

Alla beredningar i utskottet

2011-11-29, 2011-11-24

Fortsatt svenskt deltagande i internationella Kosovostyrkan (UFöU3 )

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ett svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan. Detta under förutsättning att FN:s säkerhetsråd fortsätter att stödja insatsen. Riksdagen debatterar frågan den 12 december och fattar beslut den 14 december.
 
Enligt förslaget ställer Sverige en väpnad styrka om högst 70 personer till förfogande fram till och med den 1 april 2012 för Natos fredsfrämjande insats i Kosovo. Styrkan ska därefter, enligt förslaget, successivt minska fram till utgången av 2013 då den avvecklas helt. Syftet med den internationella styrkan är enligt FN:s säkerhetsråd att upprätthålla en fredlig och säker miljö i Kosovo. 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-12-12
4

Beslut

Beslut: 2011-12-14
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 14 december 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (Kfor)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka till förfogande för deltagande i Natos fredsfrämjande insats i Kosovo (Kfor) bestående av högst 70 personer t.o.m. den 1 april 2012 och därefter i avtagande numerär fram till utgången av december 2013, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:33 och avslår motion 2011/12:U11.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M103004
MP22003
FP19005
C18005
SD01900
V18001
KD15004
-0001
Totalt29519035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag