Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2007/08:UFöU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2008

Beslut

Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken (UFöU5)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om ett fortsatt svenskt deltagande i EU:s militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken. Det svenska bidraget planeras bland annat bestå av en förstärkt skyttepluton med lednings- och underhållsresurser. Styrkan ska bestå av högst 390 personer och verka som längst till och med den 30 november 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2008-06-09, 2008-06-05

Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken (UFöU5)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ett fortsatt svenskt deltagande i EU:s militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken. Det svenska bidraget planeras bland annat bestå av en förstärkt skyttepluton med lednings- och underhållsresurser. Styrkan ska bestå av högst 390 personer och verka som längst till och med den 30 november 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.