Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets bet 2007/08:UFöU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2008

Beslut

Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken (UFöU5)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om ett fortsatt svenskt deltagande i EU:s militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken. Det svenska bidraget planeras bland annat bestå av en förstärkt skyttepluton med lednings- och underhållsresurser. Styrkan ska bestå av högst 390 personer och verka som längst till och med den 30 november 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-06-09
Justering: 2008-06-12
Betänkande publicerat: 2008-06-12
Trycklov: 2008-06-12
bet 2007/08:UFöU5

Alla beredningar i utskottet

2008-06-09, 2008-06-05

Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken (UFöU5)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ett fortsatt svenskt deltagande i EU:s militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken. Det svenska bidraget planeras bland annat bestå av en förstärkt skyttepluton med lednings- och underhållsresurser. Styrkan ska bestå av högst 390 personer och verka som längst till och med den 30 november 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-17
4

Beslut

Beslut: 2008-06-18
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att regeringen fortsatt låter en väpnad styrka bestående av högst 390 personer verka inom ramen för Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken som längst t.o.m. den 30 november 2008.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:157 och avslår motion 2007/08:U29 yrkandena 1 och 2.