Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets bet 2008/09:UFöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2008

Beslut

Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (UFöU1)

Regeringen ska kunna ställa en väpnad styrka om högst 855 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) till utgången av december månad 2009. Detta under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. För närvarande tjänstgör cirka 390 svenskar i ISAF. Styrkan beräknas bestå av cirka 500 personer under 2009. En större, permanent ökning av den svenska truppinsatsen utöver cirka 500 personer kan inte ske utan ett nytt beslut av riksdagen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till motion 2008/09:U10 yrkande 2. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-12-09
Justering: 2008-12-11
Betänkande publicerat: 2008-12-12
Trycklov: 2008-12-11
Reservationer 2
bet 2008/09:UFöU1

Alla beredningar i utskottet

2008-12-09, 2008-12-04

Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (UFöU1)

Regeringen ska kunna ställa en väpnad styrka om högst 855 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) till utgången av december månad 2009. Detta under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. För närvarande tjänstgör cirka 390 svenskar i ISAF. Styrkan beräknas bestå av cirka 500 personer under 2009. En större, permanent ökning av den svenska truppinsatsen utöver cirka 500 personer kan inte ske utan ett nytt beslut av riksdagen. Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-12-18
4

Beslut

Beslut: 2008-12-19
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 december 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att, med de preciseringar utskottet anger, ställa en väpnad styrka om högst 855 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) till utgången av december månad 2009, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:69, bifaller delvis motion 2008/09:U10 yrkande 2 och avslår motionerna 2008/09:U9 yrkande 1 och 2008/09:U11 yrkande 1.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1052023
m860011
c25004
fp21007
kd20004
v02002
mp01504
Totalt25737055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Vissa frågor rörande den internationella säkerhetsstyrkans verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U9 yrkandena 2-5, 2008/09:U10 yrkandena 1 och 3-5, 2008/09:U11 yrkandena 2-7 och 2008/09:U223.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070023
m860011
c24005
fp20008
kd19005
v02002
mp00154
Totalt256201558

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag