Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets bet 2015/16:UFöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2015

Beslut

Fortsatt svenskt deltagande i insats i Afghanistan (UFöU1)

Sverige ska även under 2016 delta i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan. Syftet med insatsen är att stärka de afghanska säkerhetsstyrkornas förmåga att självständigt kunna hantera säkerheten i landet. Det svenska bidraget är ytterligare ett steg i avvecklingen av det svenska militära engagemanget i Afghanistan. Riksdagen sa ja till att regeringen ställer en svensk väpnad styrka på högst 50 personer till förfogande till den 31 december 2016 för fortsatt deltagande i insatsen. Det ska dessutom finnas möjlighet att tillfälligt sätta in en förstärknings- och evakueringsstyrka om 200 personer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-12-03
Justering: 2015-12-08
Trycklov: 2015-12-09
Reservationer 2
bet 2015/16:UFöU1

Alla beredningar i utskottet

2015-12-03, 2015-11-26, 2015-11-17

Fortsatt svenskt deltagande i insats i Afghanistan (UFöU1)

Sverige ska även under 2016 delta i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan. Syftet med insatsen är att stärka de afghanska säkerhetsstyrkornas förmåga att självständigt kunna hantera säkerheten i landet. Det svenska bidraget är ytterligare ett steg i avvecklingen av det svenska militära engagemanget i Afghanistan. Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen godkänner att regeringen ställer en svensk väpnad styrka på högst 50 personer till förfogande till den 31 december 2016 för fortsatt deltagande i insatsen. Det ska dessutom finnas möjlighet att tillfälligt sätta in en förstärknings- och evakueringsstyrka om 200 personer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-14
Debatt i kammaren: 2015-12-15
4

Beslut

Beslut: 2015-12-16
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 december 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3271 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkande 1 och

2015/16:3275 av Björn Söder och Mikael Jansson (båda SD).

Reservation 1 (SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 79 0 0 5
SD 0 46 0 2
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 0 17 0 4
L 14 0 0 5
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 256 63 0 30


2. Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 50 personer till förfogande för deltagande i utbildnings- och rådgivningsstyrkan i Afghanistan (Resolute Support Mission, RSM) till utgången av december månad 2016, utifrån inbjudan från Afghanistans regering till Nato och berörda partnerländer att utgöra RSM och, om situationen så kräver, det ska finnas möjlighet att högst tillfälligt sätta in en förstärknings- och evakueringsstyrka om högst 200 personer.


3. Tilläggsuppdrag till Afghanistanutredningen och en nationell handlingsplan för FN-resolution 1325

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3271 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 79 0 0 5
SD 46 0 0 2
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 0 17 0 4
L 14 0 0 5
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 302 17 0 30