Fotografirättens integration i upphovsrättslagen, m.m.

LUs betänkande 1993/94:LU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 april 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-01-18
Justering: 1994-03-22
Betänkande 1993/94:LU16

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-04-13
4

Beslut

Beslut: 1994-04-13

Protokoll med beslut