Frågor om offentlig upphandling

Finansutskottets betänkande 1993/94:FiU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-11-23
Justering: 1993-11-30
Betänkande 1993/94:FiU4

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-12-09
4

Beslut

Beslut: 1993-12-14

Protokoll med beslut