Frågor om public service och film

Kulturutskottets betänkande 2022/23:KrU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2023

Beslut

Nej till motioner om public service och film (KrU9)

Riksdagen sa nej till cirka 40 motioner om public service och film som inkommit under allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar om bland annat förutsättningar och villkor för public service och filmpolitik. Riksdagen anser att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-03-21, 2023-04-18

Nej till motioner om public service och film (KrU9)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 40 motioner om public service och film som inkommit under allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar om bland annat förutsättningar och villkor för public service och filmpolitik. Utskottet anser att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp. 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.