Frågor om rösträtt, valsystem m.m.

Konstitutionsutskottets bet 2011/12:KU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 februari 2012

Beslut

Nej till motioner om rösträtt och valsystem (KU3)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 och 2011 om bland annat rösträtt och valsystem. Skälen är tidigare riksdagsbeslut, Grundlagsutredningens arbete eller att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om rösträtt, valsystemets proportionalitet, personval, begränsad möjlighet till återval som riksdagsledamot, fritidspolitikernas roll, skilda valdagar och avpolitisering av Valprövningsnämnden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-01-24
Justering: 2012-01-31
Betänkande publicerat: 2012-02-07
Trycklov: 2012-02-07
Reservationer 2
bet 2011/12:KU3

Alla beredningar i utskottet

2012-01-24, 2012-01-19

Nej till motioner om rösträtt och valsystem (KU3)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 och 2011 om bland annat rösträtt och valsystem. Skälen är tidigare riksdagsbeslut, Grundlagsutredningens arbete eller att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om rösträtt, valsystemets proportionalitet, personval, begränsad möjlighet till återval som riksdagsledamot, fritidspolitikernas roll, skilda valdagar och avpolitisering av Valprövningsnämnden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-02-15
4

Beslut

Beslut: 2012-02-15
7 förslagspunkter, 6 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 15 februari 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rösträtt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:K287 av Kerstin Lundgren (C),
2010/11:K373 av Caroline Szyber (KD),
2010/11:K406 av Sven-Erik Bucht m.fl. (S),
2010/11:K411 av Jabar Amin m.fl. (MP),
2010/11:K421 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,
2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) yrkande 11,
2011/12:K201 av Caroline Szyber (KD),
2011/12:K214 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1-3,
2011/12:K272 av Christer Akej (M) och
2011/12:K390 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD) yrkande 1.

Reservation 1 (V)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M105002
MP25000
FP18006
C18005
SD00181
V01900
KD17002
-0010
Totalt280191931

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Valsystemets proportionalitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:K210 av Jessica Polfjärd (M) yrkande 1,
2010/11:K246 av Anne Marie Brodén (M),
2010/11:K308 av Gunnar Axén och Betty Malmberg (båda M) och
2011/12:K370 av Erik Almqvist (SD) i denna del.

3. Personval m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:K285 av Fredrik Schulte (M),
2010/11:K300 av Finn Bengtsson och Gustaf Hoffstedt (båda M),
2010/11:K369 av Annie Lööf (C),
2010/11:K385 av Lars-Arne Staxäng (M),
2010/11:K407 av Gustav Blix (M),
2011/12:K215 av Yilmaz Kerimo (S),
2011/12:K359 av Fredrik Schulte (M) och
2011/12:K372 av Kent Ekeroth och Mattias Karlsson (båda SD) yrkandena 1 och 2.

4. Begränsad möjlighet till återval som riksdagsledamot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:K289 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 6 och
2011/12:K242 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 4.

5. Fritidspolitikerns roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:K289 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 7 och
2011/12:K242 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 5.

6. Skilda valdagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:K242 av Lars Hjälmered och Oskar Öholm (båda M) och
2011/12:K285 av Oskar Öholm (M).

7. Avpolitisering av Valprövningsnämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:K247 av Mats Gerdau (M) yrkande 1.