Frågor om rösträtt, valsystem m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om rösträtt och valsystem (KU19)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om rösträtt och valsystem. Skälet till att riksdagen sa nej till en motion om höjd riksdagsspärr är bland annat att det finns ett brett stöd för den nuvarande spärren på fyra procent. Övriga motioner tar upp frågor som riksdagen har behandlat tidigare under mandatperioden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskotts förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-03-13
Justering: 2014-03-18
Betänkande publicerat: 2014-03-20
Trycklov: 2014-03-20
Betänkande 2013/14:KU19

Alla beredningar i utskottet

2014-03-13, 2014-02-27

Nej till motioner om rösträtt och valsystem (KU19)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om rösträtt och valsystem. Skälet till att utskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till en motion om höjd riksdagsspärr är bland annat att det finns ett brett stöd för den nuvarande spärren på fyra procent. Övriga motioner tar upp frågor som riksdagen har behandlat tidigare under mandatperioden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-03-26
Debatt i kammaren: 2014-03-27
4

Beslut

Beslut: 2014-03-27
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Höjd riksdagsspärr

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K283 av Adnan Dibrani (S).

2. Motioner som behandlas i förenklad ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K208 av Caroline Szyber (KD),
2012/13:K218 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 4,
2012/13:K248 av Jonas Gunnarsson och Elin Lundgren (båda S),
2012/13:K259 av Christer Akej (M),
2012/13:K268 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1-3,
2012/13:K321 av Johan Löfstrand m.fl. (S),
2012/13:K324 av Jabar Amin m.fl. (MP),
2012/13:K326 av Fredrik Schulte (M),
2012/13:K353 av Thoralf Alfsson och Kent Ekeroth (båda SD),
2012/13:K357 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD) yrkandena 1 och 2,
2012/13:K371 av Ylva Johansson m.fl. (S),
2012/13:K383 av Erik Almqvist (SD) i denna del,
2012/13:A393 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 29,
2013/14:K227 av Boriana Åberg (M) i denna del,
2013/14:K250 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 3,
2013/14:K282 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S),
2013/14:K307 av Thoralf Alfsson och Kent Ekeroth (båda SD),
2013/14:K308 av Thoralf Alfsson och Kent Ekeroth (båda SD),
2013/14:K315 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) yrkande 3,
2013/14:K332 av Carina Herrstedt (SD),
2013/14:K337 av Jonas Gunnarsson och Elin Lundgren (båda S),
2013/14:K342 av Teres Lindberg (S),
2013/14:K365 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD) yrkandena 1-3,
2013/14:K390 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1-3 och
2013/14:K394 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 19.