Frågor om rösträtt, valsystem m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 2016

Beslut

Nej till förslag om rösträtt och valsystem (KU13)

Riksdagen sa nej till förslag i motioner från de allmänna motionstiderna 2014 och 2015 om bland annat rösträtt och personval.

Riksdagen sa nej till förslagen om personval med hänvisning till att personval nyligen har utretts av Grundlagsutredningen. Även förhållandet mellan rösträtt och medborgarskap har utretts och behandlats tidigare, och riksdagen har inte ändrat uppfattning. När det gäller ändrad rösträttsålder inväntar riksdagen det pågående arbetet med Demokratiutredningens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-04-07
Justering: 2016-04-12
Trycklov: 2016-04-13
Reservationer 3
Betänkande 2015/16:KU13

Beredningar i utskottet

2016-03-15, 2016-03-10, 2016-03-01

Nej till förslag om rösträtt och valsystem (KU13)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag i motioner från de allmänna motionstiderna 2014 och 2015 om bland annat rösträtt och personval.

Konstitutionsutskottet säger nej till förslagen om personval med hänvisning till att personval nyligen har utretts av Grundlagsutredningen. Även förhållandet mellan rösträtt och medborgarskap har utretts och behandlats tidigare, och utskottet har inte ändrat uppfattning. När det gäller ändrad rösträttsålder inväntar utskottet det pågående arbetet med Demokratiutredningens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-19
Debatt i kammaren: 2016-04-20
4

Beslut

Beslut: 2016-04-21
6 förslagspunkter, 5 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 21 april 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rösträttsålder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:940 av Adnan Dibrani (S),

2014/15:1558 av Caroline Szyber (KD),

2014/15:1746 av Elin Lundgren och Patrik Lundqvist (S),

2014/15:2753 av Johan Löfstrand m.fl. (S),

2014/15:2918 av Hanna Wigh (SD),

2015/16:52 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 2,

2015/16:454 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S),

2015/16:1150 av Jabar Amin m.fl. (MP) och

2015/16:2487 av Rasmus Ling (MP) delyrkande 4.

Reservation 1 (V)

2. Rösträtt och medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1111 av Kent Ekeroth och Björn Söder (SD) yrkandena 1-3,

2014/15:1660 av Jabar Amin (MP),

2014/15:2911 av David Lång och Mikael Jansson (SD) yrkande 1,

2015/16:52 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 1 och

2015/16:1148 av Jabar Amin (MP).

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 20
M 70 0 0 14
SD 0 42 0 6
MP 21 0 0 4
C 15 0 0 7
V 0 0 15 6
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 228 42 15 64


3. Höjd riksdagsspärr

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:990 av Adnan Dibrani (S).

4. Valbarhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1686 av Lise Nordin och Carl Schlyter (MP) yrkande 3,

2015/16:77 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) yrkande 4,

2015/16:2146 av Leif Jakobsson och Åsa Westlund (båda S) yrkande 3 och

2015/16:2182 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 3.

5. Personval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:96 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) yrkande 3,

2014/15:408 av Birgitta Ohlsson och Maria Weimer (FP) yrkandena 1-4,

2014/15:1400 av Tuve Skånberg (KD),

2014/15:2341 av Finn Bengtsson och Gustaf Hoffstedt (M),

2014/15:2877 av Fredrik Schulte (M),

2015/16:77 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) yrkande 3,

2015/16:552 av Birgitta Ohlsson (FP) yrkandena 1-4,

2015/16:2493 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2,

2015/16:2716 av Finn Bengtsson (M) och

2015/16:2788 av Mathias Sundin m.fl. (FP) yrkande 4.

6. Rullande mandatperioder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2487 av Rasmus Ling (MP) delyrkande 3.