Framtidens kultur

Kulturutskottets betänkande 1997/98:KrU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 1998

Beslut

Framtidens kultur (KrU8)

Riksdagen avslog en motion från allmänna motionstiden om att organisera Stiftelsen Framtidens kultur under Statens kulturråd och om en utredning om effekterna av stiftelsens bidragsgivning.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-02-10
Justering: 1998-03-03
Betänkande 1997/98:KrU8

Alla beredningar i utskottet

1998-02-10

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-03-19
4

Beslut

Beslut: 1998-03-19

Protokoll med beslut