Fri- och rättigheter, m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2019

Beslut

Parlamentarisk kommitté bör se över och stärka äganderätten (KU27)

Riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska se över och stärka det grundlagsreglerade egendomsskyddet.

Konstitutionsutskottet anser att det är betydelsefullt att samhället värnar äganderätten och att markägare så långt som möjligt bör få bestämma över sin egendom. Beslut som rör exempelvis skydd av värdefulla områden, arter och ekosystem bör bygga på samarbete med markägare och respekt för äganderätten. Med stärkt egendomsskydd säkras Sveriges viktiga naturtillgångar och en omställning till ett mer hållbart samhälle, enligt utskottet.

Förslaget till tillkännagivande kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018 om fri- och rättighetsfrågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner i ämnet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion och delvis bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen bör tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att se över och stärka det grundlagsreglerade egendomsskyddet. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

43 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-06-04
Justering: 2019-06-11
Trycklov: 2019-06-11
Reservationer 28
Betänkande 2018/19:KU27

Alla beredningar i utskottet

2019-06-04, 2019-05-28, 2019-05-02, 2019-04-25, 2019-04-09

Parlamentarisk kommitté bör se över och stärka äganderätten (KU27)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska se över och stärka det grundlagsreglerade egendomsskyddet.

Konstitutionsutskottet anser att det är betydelsefullt att samhället värnar äganderätten och att markägare så långt som möjligt bör få bestämma över sin egendom. Beslut som rör exempelvis skydd av värdefulla områden, arter och ekosystem bör bygga på samarbete med markägare och respekt för äganderätten. Med stärkt egendomsskydd säkras Sveriges viktiga naturtillgångar och en omställning till ett mer hållbart samhälle, enligt utskottet.

Förslaget till tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018 om fri- och rättighetsfrågor. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner i ämnet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-14
Debatt i kammaren: 2019-06-17
4

Beslut

Beslut: 2019-06-18
24 förslagspunkter, 18 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 juni 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:127 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 3 och

2018/19:2812 av Marta Obminska m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 64 0 6
SD 0 0 62 0
C 28 0 0 3
V 27 0 0 1
KD 19 1 0 2
L 17 0 0 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 196 65 62 26


2. Juridiskt kön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:289 av Rasmus Ling m.fl. (MP),

2018/19:1689 av Joar Forssell (L) yrkande 2,

2018/19:2297 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 3,

2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 14 och

2018/19:2838 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 3 (V, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 64 0 0 6
SD 62 0 0 0
C 29 0 0 2
V 0 27 0 1
KD 20 0 0 2
L 0 17 0 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 280 44 0 25


3. Mänskliga rättigheter i Europa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:723 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 18 och 19,

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2018/19:2063 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 7,

2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 22 och

2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 5 och 8.

Reservation 4 (C)
Reservation 5 (V)
Reservation 6 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 64 0 0 6
SD 62 0 0 0
C 0 29 0 2
V 0 0 27 1
KD 20 0 0 2
L 0 0 17 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 251 29 44 25


4. Förbud mot slöja

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:33 av Richard Jomshof (SD),

2018/19:110 av Richard Jomshof (SD),

2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4 samt

2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 7 (SD)

5. Förbud mot böneutrop

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:32 av Richard Jomshof m.fl. (SD),

2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 5,

2018/19:727 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) och

2018/19:1751 av Christian Carlsson och Hans Eklind (båda KD).

Reservation 8 (SD)

6. Uniformsförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1786 av Dag Larsson (S).

7. Värdekommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:980 av Tuve Skånberg m.fl. (KD).

Reservation 9 (KD)

8. Frihet från religion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2801 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD) yrkandena 1 och 2.

9. Trossamfundens trygghetsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:506 av Joar Forssell (L) yrkande 3,

2018/19:562 av Maria Nilsson (L) och

2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 10 (M)

10. Förbud mot vissa muslimska kulturyttringar i offentligt finansierad verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 11 (SD)

11. Återkallelse av medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:127 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 12,

2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 18,

2018/19:396 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2339 av Lars Beckman (M),

2018/19:2768 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 35,

2018/19:2845 av Richard Jomshof (SD) yrkandena 2 och 3,

2018/19:2880 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 18,

2018/19:2920 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 7 och 8 samt

2018/19:2983 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 0 64 6
SD 0 62 0 0
C 29 0 0 2
V 27 0 0 1
KD 0 0 20 2
L 17 0 0 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 178 62 84 25


12. Förstärkningar av rättighetsskyddet i regeringsformen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2812 av Marta Obminska m.fl. (M) yrkandena 5 och 6.

Reservation 15 (M)

13. Rättighetsskydd mellan enskilda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2812 av Marta Obminska m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 16 (M)

14. Stärkt äganderätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att se över och stärka det grundlagsreglerade egendomsskyddet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 112 och

bifaller delvis motionerna

2018/19:1328 av Kjell Jansson och Maria Stockhaus (båda M) yrkande 1,

2018/19:1842 av Jan Ericson (M) och

2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 13.

Reservation 17 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 92 0 8
M 64 0 0 6
SD 61 1 0 0
C 29 0 0 2
V 0 27 0 1
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 191 133 0 25


15. Äganderätts- och näringsfrihetskommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2812 av Marta Obminska m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 18 (M)

16. Negativ föreningsfrihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2812 av Marta Obminska m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 19 (M)

17. Stöd till hågkomst av Förintelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 31.

Reservation 20 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 63 1 0 6
SD 62 0 0 0
C 1 27 1 2
V 27 0 0 1
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 295 28 1 25


18. Europadomstolens klagofrist

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1382 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 21 (SD)

19. Nationell handlingsplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 22 (SD)

20. Stöd i arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 8-10.

Reservation 23 (SD)

21. Kommuners förebyggande av våldsbejakande extremism och radikalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:498 av Roger Haddad (L) yrkande 2,

2018/19:529 av Robert Hannah (L) yrkande 3 och

2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 24 (KD)
Reservation 25 (L)

22. Individer som återvänder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2 och

2018/19:2810 av Marta Obminska m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 26 (M, KD)

23. Förbud mot samfund som stöder brott och terror

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:396 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 3.

24. Utländska bidrag till svenska trossamfund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:111 av Richard Jomshof (SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:422 av Christian Carlsson (KD) yrkande 1,

2018/19:2810 av Marta Obminska m.fl. (M) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2880 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 17.

Reservation 27 (M)
Reservation 28 (SD)