Fri- och rättigheter

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 april 2014

Beslut

Nej till motioner om fri- och rättigheter (KU14)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 som rör frågor om fri- och rättigheter. Motionerna handlar bland annat om etniska, språkliga och religiösa minoriteter, böneutrop, förbud mot slöja i offentliga verksamheter, ett stärkt skydd för äganderätten, rätten till liv, en värdekommission, återkallande av medborgarskap och att lägga till fler konventioner om mänskliga rättigheter i svensk rätt.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

60 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-03-18
Justering: 2014-04-01
Betänkande publicerat: 2014-04-02
Trycklov: 2014-04-02
Reservationer 4
Betänkande 2013/14:KU14

Alla beredningar i utskottet

2014-03-18, 2014-03-06

Nej till motioner om fri- och rättigheter (KU14)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 som rör frågor om fri- och rättigheter. Motionerna handlar bland annat om etniska, språkliga och religiösa minoriteter, böneutrop, förbud mot slöja i offentliga verksamheter, ett stärkt skydd för äganderätten, rätten till liv, en värdekommission, återkallande av medborgarskap och att lägga till fler konventioner om mänskliga rättigheter i svensk rätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-04-09
Debatt i kammaren: 2014-04-10
4

Beslut

Beslut: 2014-04-10
20 förslagspunkter, 10 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Etniska, språkliga och religiösa minoriteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K382 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD) yrkande 5 och
2013/14:K364 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD) yrkande 3.

1. Etniska, språkliga och religiösa minoriteter

Utskottets förslag:

2. Böneutrop

Utskottets förslag:

2. Böneutrop

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K356 av Richard Jomshof m.fl. (SD) och
2013/14:K331 av Richard Jomshof m.fl. (SD).

3. Förbud mot slöja i offentliga verksamheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:A394 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 12.

Reservation 1 (SD)

3. Förbud mot slöja i offentliga verksamheter

Utskottets förslag:

Reservation 1 (SD)

4. Förbud mot niqab och burka på allmänna platser

Utskottets förslag:

4. Förbud mot niqab och burka på allmänna platser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:K279 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

5. Ett stärkt skydd för äganderätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:K276 av Annika Qarlsson (C).

5. Ett stärkt skydd för äganderätten

Utskottets förslag:

6. Rätten till liv

Utskottets förslag:

6. Rätten till liv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K317 av Tuve Skånberg (KD) yrkande 1 och
2013/14:So469 av Yvonne Andersson och Lars-Axel Nordell (båda KD) yrkande 1.

7. En värdekommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K222 av Otto von Arnold och Yvonne Andersson (båda KD),
2012/13:K277 av Tuve Skånberg (KD) och
2013/14:K367 av Yvonne Andersson (KD).

7. En värdekommission

Utskottets förslag:

8. Återkallande av medborgarskap

Utskottets förslag:

Reservation 2 (SD)

8. Återkallande av medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K285 av Thoralf Alfsson och Kent Ekeroth (båda SD),
2012/13:K382 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD) yrkandena 2 och 3,
2012/13:Sf316 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 22,
2012/13:A394 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 32,
2013/14:K306 av Thoralf Alfsson och Kent Ekeroth (båda SD),
2013/14:K365 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD) yrkandena 5 och 6,
2013/14:Ju387 av Richard Jomshof (SD) yrkande 2 och
2013/14:Sf314 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 22.

Reservation 2 (SD)

9. Införlivande av konventioner om mänskliga rättigheter i svensk rätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju203 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 10.

Reservation 3 (MP)
Reservation 4 (V)

9. Införlivande av konventioner om mänskliga rättigheter i svensk rätt

Utskottets förslag:

Reservation 3 (MP)
Reservation 4 (V)

10. Motionsförslag som behandlas i förenklad ordning

Utskottets förslag:

10. Motionsförslag som behandlas i förenklad ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K210 av Marianne Berg m.fl. (V),
2012/13:K220 av Annelie Enochson (KD) yrkandena 1 och 2,
2012/13:K283 av Carina Herrstedt och Julia Kronlid (båda SD),
2012/13:K328 av Annelie Enochson (KD) yrkandena 2 och 3,
2012/13:K339 av Mikael Oscarsson (KD),
2012/13:K379 av Julia Kronlid m.fl. (SD),
2012/13:K389 av Jan Lindholm (MP),
2012/13:K390 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),
2013/14:K344 av Julia Kronlid m.fl. (SD),
2013/14:K394 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 20 och
2013/14:So202 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkande 1.