Fri- och rättighetsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 1997/98:KU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 1998

Beslut

Fri- och rättighetsfrågor (KU32)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden som har samband med de grundläggande fri- och rättigheterna enligt regeringsformen. Motionerna behandlar bl.a. frågor om förbud mot diskriminering av homosexuella, hets mot folkgrupp, negativ föreningsrätt, organisationers brottslighet samt åsiktsregistrering.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-03-31
Justering: 1998-04-21
Betänkande 1997/98:KU32

Alla beredningar i utskottet

1998-03-31

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-05-06
4

Beslut

Beslut: 1998-05-07

Protokoll med beslut