Fri- och rättighetsfrågor

Konstitutionsutskottets bet 2008/09:KU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2009

Beslut

Nej till motioner om fri- och rättighetsfrågor (KU17)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om fri- och rättighetsfrågor. Motionerna handlar om integritetsfrågor, negativ föreningsfrihet, stärkande av äganderätten, diskriminering och tillsättande av en värdekommission.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-02-24
Justering: 2009-03-10
Betänkande publicerat: 2009-03-16
Trycklov: 2009-03-16
bet 2008/09:KU17

Alla beredningar i utskottet

2009-02-24, 2009-02-12

Nej till motioner om fri- och rättighetsfrågor (KU17)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om fri- och rättighetsfrågor. Motionerna handlar om integritetsfrågor, negativ föreningsfrihet, stärkande av äganderätten, diskriminering och tillsättande av en värdekommission.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-03-25
4

Beslut

Beslut: 2009-03-26
5 förslagspunkter, 5 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Integritetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K331, 2008/09:K332, 2008/09:K333, 2008/09:K338, 2008/09:K343 yrkandena 1, 3 och 4 samt 2008/09:K393.

2. Negativ föreningsfrihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K206 och 2008/09:A401 yrkande 3.

3. Stärkande av äganderätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:K384.

4. Diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:K389 yrkande 1.

5. Värdekommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:K269.