Fri- och rättighetsskyddsfrågor - förenklad ordning

Konstitutionsutskottets betänkande 2004/05:KU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2005

Beslut

Motioner om fri- och rättighetsskydd (KU17)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om fri- och rättighetsskydd. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-02-15
Justering: 2005-03-03
Betänkande publicerat: 2005-03-07
Trycklov: 2005-03-07
Reservationer 6
Betänkande 2004/05:KU17

Alla beredningar i utskottet

2005-02-15, 2005-02-08, 2005-02-01

Motioner om fri- och rättighetsskydd (KU17)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om fri- och rättighetsskydd. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till. Utskottet har därför behandlat motionerna snabbare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-03-16
4

Beslut

Beslut: 2005-03-17
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tidigare behandlade motionsförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K228 yrkandena 2-4, 2004/05:K272 yrkande 2, 2004/05:K311 yrkandena 1 och 2, 2004/05:K336 yrkandena 2 och 4, 2004/05:K359, 2004/05:K374, 2004/05:K394 yrkandena 1 och 2, 2004/05:K395 yrkandena 1 och 2, 2004/05:K416, 2004/05:K422, 2004/05:K432 yrkandena 1 och 3, 2004/05:Ju332 yrkande 6, 2004/05:L295 yrkande 13, 2004/05:U257 yrkande 7, 2004/05:U306 yrkande 1, 2004/05:So641 yrkande 1 och 2004/05:N393 yrkande 5.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (v)
Reservation 5 (c)
Reservation 6 (mp)