Fri- och rättighetsskyddsfrågor

Konstitutionsutskottets bet 2007/08:KU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2008

Beslut

Nej till motioner om fri- och rättigheter (KU11)

Riksdagen sade nej till motionsförslag om fri- och rättigheter från den allmänna motionstiden 2006 och 2007. Förslagen handlar i huvudsak om negativ föreningsfrihet, grundläggande bestämmelser i regeringsformen, antisemitism, konventioner om mänskliga rättigheter, integritetsfrågor, retroaktivitetsfrågor, samvetsfrihet, en ny nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter, stärkande av äganderätten, HBT-frågor, livsåskådningsfrihet, föreningars ekonomiska förehavanden och möjligheten att utöva yttrandefrihet på offentliga platser.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-01-31
Justering: 2008-02-12
Betänkande publicerat: 2008-02-12
Trycklov: 2008-02-12
Reservationer 3
bet 2007/08:KU11

Alla beredningar i utskottet

2008-01-31, 2008-01-22

Nej till motioner om fri- och rättigheter (KU11)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om fri- och rättigheter från den allmänna motionstiden 2006 och 2007. Förslagen handlar i huvudsak om negativ föreningsfrihet, grundläggande bestämmelser i regeringsformen, antisemitism, konventioner om mänskliga rättigheter, integritetsfrågor, retroaktivitetsfrågor, samvetsfrihet, en ny nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter, stärkande av äganderätten, HBT-frågor, livsåskådningsfrihet, föreningars ekonomiska förehavanden och möjligheten att utöva yttrandefrihet på offentliga platser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-02-20
4

Beslut

Beslut: 2008-02-20
20 förslagspunkter, 18 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 februari 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Negativ föreningsfrihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K205 yrkandena 1 och 2, 2006/07:K226 yrkandena 1 och 2, 2006/07:K245 och 2007/08:K397.

2. Oorganiserade arbetstagares skyldighet att betala avgift till facklig organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K205 yrkande 3.

3. Grundläggande bestämmelser i regeringsformen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K265 yrkandena 1-3 och 6 samt 2007/08:Sf344 yrkande 7.

4. Antisemitism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K277 yrkandena 1 och 2 samt 2007/08:K375 yrkande 1.

5. Konventioner om mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju255 yrkande 11 och 2006/07:U232 yrkandena 1 och 3.

6. Integritetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N297 yrkande 8, 2007/08:K255, 2007/08:K372, 2007/08:K373 och 2007/08:K374.

7. Integritetsskyddskommitténs betänkande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju446 yrkande 5.

Reservation 1 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110019
m830014
c25004
fp21007
kd20004
v14134
mp01603
Totalt27417355

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Rätten till effektivt rättsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju446 yrkande 6.

Reservation 2 (mp)

9. Medborgerlig insyn m.m. i integritetskränkande intrång från det allmänna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju446 yrkande 7.

Reservation 3 (mp)

10. Retroaktivitetsförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K212.

11. Samvetsfrihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K378.

12. Ny nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju246 yrkande 3.

13. Stärkande av äganderätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K310 och 2007/08:K413.

14. Förbud mot diskriminering av HBT-personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K312 yrkande 3 och 2007/08:So335 yrkande 2.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1111018
m830014
c25004
fp22006
kd20004
v01804
mp01603
Totalt26135053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Översyn av förekomsten av HBT-diskriminerande lagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K355 yrkande 4 och 2007/08:K392 yrkande 4.

16. 1 kap. 2 § regeringsformen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K312 yrkande 4, 2006/07:K355 yrkande 1, 2006/07:U294 yrkande 10, 2007/08:K392 yrkande 1, 2007/08:U304 yrkande 13, 2007/08:So294 yrkande 14 och 2007/08:So295 yrkande 10.

17. 2 kap. 15 § regeringsformen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K312 yrkande 5, 2006/07:K355 yrkande 2, 2006/07:U294 yrkande 11, 2007/08:K392 yrkande 2, 2007/08:U304 yrkande 14 och 2007/08:So335 yrkande 3.

18. Livsåskådningsfrihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K236.

19. Registrering av föreningars ekonomiska förehavanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju255 yrkande 13.

20. Främjande av yttrandefrihet på offentliga platser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K221.