Frihet att välja – ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses

Utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2007

Beslut

Universitet och högskolor får ökat inflytande när styrelser utses (UbU11)

Reglerna för hur styrelserna för universitet och högskolor ska utses ändras den 25 april 2007. Syftet är att minska det politiska inflytandet. Regeringen ska till ordförande i en styrelse kunna utse rektor eller någon annan som är anställd vid det lärosäte som uppdraget avser. Den begränsning som finns i högskolelagen om att ordföranden bör vara någon som inte är anställd vid lärosätet tas därför bort. Det ska inte heller längre ska finnas något krav på att regeringen ska utse flertalet av övriga ledamöter i styrelserna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-02-22
Justering: 2007-03-15
Betänkande publicerat: 2007-03-15
Trycklov: 2007-03-15
Reservationer 1
Betänkande 2006/07:UbU11

Universitet och högskolor får ökat inflytande när styrelser utses (UbU11)

Reglerna för hur styrelserna för universitet och högskolor ska utses ändras. Syftet är att minska det politiska inflytandet. Regeringen ska till ordförande i en styrelse kunna utse rektor eller någon annan som är anställd vid det lärosäte som uppdraget avser. Den begränsning som finns i högskolelagen om att ordföranden bör vara någon som inte är anställd vid lärosätet tas därför bort. Det ska inte heller längre ska finnas något krav på att regeringen ska utse flertalet av övriga ledamöter i styrelserna. Lagändringarna börjar gälla den 25 april 2007. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-03-28
4

Beslut

Beslut: 2007-03-28
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 28 mars 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utseende av styrelseledamöter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i högskolelagen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:43 och avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 48, 2006/07:Ub6, 2006/07:Ub7, 2006/07:Ub8, 2006/07:Ub9, 2006/07:Ub10, 2006/07:Ub315 och 2006/07:Ub326 yrkandena 5 och 6.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m840013
c27002
fp22006
kd21003
v01903
mp01702
Totalt154146049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag