Frihet från förtryck – Sveriges demokratibistånd

Utrikesutskottets bet 2008/09:UU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 2009

Beslut

Redogörelse för Sveriges demokratibistånd (UU6)

Regeringen har lämnat en redogörelse för Sveriges demokratibistånd. Utrikesutskottet har i sitt arbete med regeringens skrivelse och ledamöternas motioner behandlat övergripande frågor om demokrati och mänskliga rättigheter i Sveriges utvecklingssamarbete och lyft fram de medborgerliga och politiska rättigheternas betydelse. Utskottet redovisar sin syn på frågor om demokratins och rättsstatens institutioner och procedurer, demokratins aktörer samt på demokratifrämjande utvecklingspolitik via EU respektive multilaterala organ. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-02-17
Justering: 2009-02-19
Betänkande publicerat: 2009-03-02
Trycklov: 2009-03-02
Reservationer 5
bet 2008/09:UU6

Alla beredningar i utskottet

2009-02-17, 2009-02-10

Redogörelse för Sveriges demokratibistånd (UU6)

Regeringen har lämnat en redogörelse för Sveriges demokratibistånd. Utrikesutskottet har i sitt arbete med regeringens skrivelse och ledmöternas motioner behandlat övergripande frågor om demokrati och mänskliga rättigheter i Sveriges utvecklingssamarbete och lyft fram de medborgerliga och politiska rättigheternas betydelse. Utskottet redovisar sin syn på frågor om demokratins och rättsstatens institutioner och procedurer, demokratins aktörer samt på demokratifrämjande utvecklingspolitik via EU respektive multilaterala organ. Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-03-11
4

Beslut

Beslut: 2009-03-11
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 mars 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande frågor om demokrati och mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U5 yrkandena 1-3 och 5, 2008/09:U6 yrkande 2 i denna del, 2008/09:U7 yrkande 1, 2008/09:U255 yrkande 21, 2008/09:U322 yrkandena 3 och 8 samt 2008/09:U349 yrkandena 69 och 71.

Reservation 1 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m850012
c25004
fp25003
kd24000
v02002
mp01603
Totalt159151039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. De medborgerliga och politiska rättigheterna m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U357 yrkande 7, 2008/09:U5 yrkandena 6-8, 2008/09:U6 yrkande 1, 2008/09:U349 yrkandena 29 och 70 samt 2008/09:A216 yrkande 2.

Reservation 2 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m850012
c25004
fp24004
kd24000
v02002
mp01702
Totalt158152039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Parlamentens roll och demokratibistånd via PAO

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U5 yrkande 4, 2008/09:U6 yrkande 2 i denna del och 2008/09:U7 yrkande 4.

Reservation 3 (s)
Reservation 4 (v)

4. Rättsstatsbistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U331.

5. Demokratins aktörer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U7 yrkande 5 och 2008/09:U269.

6. Demokratifrämjande via EU respektive multilaterala organ m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U244 yrkande 2, 2006/07:U248 yrkande 5, 2007/08:U220 yrkande 4, 2007/08:U226 yrkandena 8 och 9, 2007/08:U245, 2008/09:U5 yrkande 9 och 2008/09:U7 yrkandena 2 och 3.

Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1122016
m850012
c25004
fp25003
kd24000
v02002
mp01702
Totalt27139039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2008/09:11 till handlingarna.