Frisökning – ökade valmöjligheter till gymnasieskolan, m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2007

Beslut

Ökade valmöjligheter till gymnasieskolan (UbU15)

Gymnasieelever får ökad möjlighet att tas emot till en utbildning i en annan kommun, även om utbildningen finns i hemkommunen. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2008 och ska tillämpas på utbildningar som påbörjas efter den 1 juli 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-04-17
Justering: 2007-05-10
Betänkande publicerat: 2007-05-14
Trycklov: 2007-05-14
Reservationer 2
Betänkande 2006/07:UbU15

Alla beredningar i utskottet

2007-04-17

Ökade valmöjligheter till gymnasieskolan (UbU15)

Gymnasieelever får ökad möjlighet att tas emot till en utbildning i en annan kommun, även om utbildningen finns i hemkommunen. Lagförslagen börjar gälla den 1 januari 2008 och ska tillämpas på utbildningar som påbörjas efter den 1 juli 2008. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-05-23
4

Beslut

Beslut: 2007-05-23
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 maj 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Frisökning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100). Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:71.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:71.

Reservation 1 (s)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0118012
m88009
c24005
fp24004
kd22002
v16033
mp16003
Totalt190118338

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Närhetsgaranti vid intagning till gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub11.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1162012
m88009
c24005
fp23005
kd22002
v01804
mp16003
Totalt28920040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag