Fristående skolor m.m.

Utbildningsutskottets bet 2005/06:UbU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2006

Beslut

Fristående gymnasier ska få starta individuella program (UbU13)

Skollagen ändras så att fristående gymnasieskolor kan inrätta individuella program. En elev som lämnar grundskolan utan att ha uppnått gymnasiebehörighet kan komplettera sin utbildning på gymnasieskolans individuella program. Eleven ska läsa in vad han eller hon har har missat i grundskolan för att sedan kunna börja på ett vanligt nationellt program. I dag är det bara kommunala gymnasieskolor som får ha individuella program. Denna regel begränsar valmöjligheterna för elever som inte har uppnått gymnasiebehörighet. Riksdagen ändrade därför skollagen från den 1 juli 2006. Riksdagen beslutade också om lagändringar från den 1 juli 2006 som ger etableringsfrihet för förskolor och fritidshem. Kommunerna ska vara skyldiga att lämna tillstånd för förskolor och fritidshem som uppfyller vissa kvalitetskrav. Kommunerna ska också, om tillstånd finns och verksamheten är öppen för alla barn, lämna bidrag till verksamheten. Riksdagen gjorde dessutom tre uttalanden: Lika villkor ska gälla för skolor oavsett driftsform. Möjligheten för kommunerna att använda plan- och byggregler samt lokalfrågor för att hindra etableringar av fristående skolor ska tas bort. Regeringen bör snarast lägga fram förslag om hur kommunala beslut om bidrag till fristående skolor ska kunna överklagas genom så kallade förvaltningsbesvär av huvudmannen för den fristående skolan. Besluten om etableringsfrihet för förskolor och fritidshem och om de tre uttalandena innebar att reservationer av fem partier i utbildningsutskottet (m, fp, kd, c, mp) fick stöd när riksdagen röstade i kammaren.

Utskottets förslag till beslut: Antar utskottets förslag till ändring i skollagen med delvis bifall till motioner. Övriga motioner avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 under punkt 1, dels reservation 6 under punkt 9, dels reservation 7 under punkt 10, dels reservation 18 under punkt 17 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-02-09
Justering: 2006-04-20
Betänkande publicerat: 2006-04-26
Trycklov: 2006-04-26
Reservationer 25
bet 2005/06:UbU13

Fristående gymnasier ska få starta individuella program (UbU13)

Utbildningsutskottet föreslår att skollagen ändras så att fristående gymnasieskolor kan inrätta individuella program. En elev som lämnar grundskolan utan att ha uppnått gymnasiebehörighet kan komplettera sin utbildning på gymnasieskolans individuella program. Eleven ska läsa in vad han eller hon har har missat i grundskolan för att sedan kunna börja på ett vanligt nationellt program. I dag är det bara kommunala gymnasieskolor som får ha individuella program. Denna regel begränsar valmöjligheterna för elever som inte har uppnått gymnasiebehörighet. Utskottet föreslår därför att riksdagen ändrar skollagen från den 1 juli 2006. De borgerliga partierna och Miljöpartiet föreslår också lagändringar från den 1 juli 2006 som ger etableringsfrihet för förskolor och fritidshem. Kommunerna ska vara skyldiga att lämna tillstånd för förskolor och fritidshem som uppfyller vissa kvalitetskrav. Kommunerna ska också, om tillstånd finns och verksamheten är öppen för alla barn, lämna bidrag till verksamheten. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vänder sig emot de fem partiernas förslag. De borgerliga partierna och Miljöpartiet föreslår också att riksdagen gör tre uttalanden:

 • Lika villkor ska gälla för skolor oavsett driftsform.

 • Möjligheten för kommunerna att använda plan- och byggregler samt lokalfrågor för att hindra etableringar av fristående skolor ska tas bort.
 • Regeringen bör snarast lägga fram förslag om hur kommunala beslut om bidrag till fristående skolor ska kunna överklagas genom så kallade förvaltningsbesvär av huvudmannen för den fristående skolan.
 • De borgerliga partierna och Miljöpartiet har majoritet när riksdagen ska rösta i kammaren.

  Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

  3

  Debatt

  Debatt i kammaren: 2006-05-05
  4

  Beslut

  Beslut: 2006-05-10
  24 förslagspunkter, 18 acklamationer, 6 voteringar

  Webb-tv: Beslut

  • 10 maj 2006

  Protokoll med beslut

  Riksdagsskrivelse

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Lika villkor för fristående och kommunala skolor

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub342 yrkande 1, 2005/06:Ub343 yrkande 46, 2005/06:Ub344 yrkande 52 och 2005/06:Ub426 yrkande 37.

  Reservation 1 (m, c, fp, kd, mp)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd, mp)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1090035
  m04807
  c01804
  fp036012
  kd02409
  v22006
  mp01304
  -1100
  Totalt132140077

  Beslut: Kammaren biföll reservation 1

  2. Friheten för fristående skolor

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub342 yrkande 17.

  Reservation 2 (m)

  3. Ekonomiska villkor för fristående skolor

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub342 yrkande 2 och 2005/06:Ub555 yrkande 20.

  Reservation 3 (m, c, fp, kd)

  4. Nationell skolpeng

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr376 yrkande 19.

  5. Betydelsen av fristående förskolor och skolor

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub426 yrkande 35, 2005/06:Ub474, 2005/06:Ub532 yrkande 1 och 2005/06:Ub590 yrkande 15.

  Reservation 4 (m, c, fp, kd)

  6. Betyg i fristående skolor

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub426 yrkande 36.

  7. Begreppet fristående skolor

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub342 yrkande 18.

  Reservation 5 (m, c, fp, kd)

  8. Kommunala fristående skolor

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub352 och 2005/06:Ub399.

  9. Etableringsfrihet för förskolor och fritidshem

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf432 yrkande 13, 2005/06:Ub233 yrkande 12, 2005/06:Ub273, 2005/06:Ub319, 2005/06:Ub342 yrkande 19, 2005/06:Ub426 yrkande 8, 2005/06:Ub507 och 2005/06:Ub590 yrkandena 4 och 16.

  Reservation 6 (m, c, fp, kd, mp)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 6 (m, c, fp, kd, mp)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1090035
  m04807
  c01804
  fp036012
  kd02409
  v22006
  mp01304
  -2000
  Totalt133139077

  Beslut: Kammaren biföll reservation 6

  10. Plan-, bygg- och lokalfrågor

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub342 yrkande 6.

  Reservation 7 (m, c, fp, kd, mp)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 7 (m, c, fp, kd, mp)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1090035
  m04807
  c01804
  fp036012
  kd02409
  v22006
  mp01304
  -2000
  Totalt133139077

  Beslut: Kammaren biföll reservation 7

  11. Övriga villkor för etablering av grund- och gymnasieskolor

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf336 yrkande 29, 2005/06:Ub238 yrkande 26, 2005/06:Ub326 yrkande 5, 2005/06:Ub342 yrkandena 12 och 16, 2005/06:Ub343 yrkande 47, 2005/06:Ub344 yrkande 53, 2005/06:Ub398 yrkande 2, 2005/06:Ub532 yrkandena 2-4 och 2005/06:Ub542.

  Reservation 8 (m, c, fp, kd)
  Reservation 9 (v)

  12. Konfessionella fristående skolor

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K398 yrkande 4, 2005/06:Sf336 yrkande 30, 2005/06:Ub312, 2005/06:Ub329, 2005/06:Ub398 yrkande 3, 2005/06:Ub449, 2005/06:Ub526, 2005/06:Ub532 yrkande 11 och 2005/06:Ub536.

  Reservation 10 (m)
  Reservation 11 (fp)
  Reservation 12 (kd)
  Reservation 13 (v)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 13 (v)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1140030
  m00487
  c18004
  fp340212
  kd00249
  v02206
  mp13004
  -0110
  Totalt179237572

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  13. Beräkning av ersättningen till fristående skolor

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub342 yrkandena 4, 5, 8 och 10, 2005/06:Ub353 och 2005/06:Ub524.

  Reservation 14 (m, c, fp, kd)

  14. Införande av riksprislista

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub342 yrkande 9, 2005/06:Ub343 yrkande 48 och 2005/06:Ub344 yrkande 54.

  Reservation 15 (m, fp)

  15. Momsregler

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub342 yrkande 3.

  Reservation 16 (m, c, fp, kd)

  16. Utredning om beräkning av ersättningen

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub532 yrkande 6.

  Reservation 17 (c, kd)

  17. Prövning av ersättningen

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub303, 2005/06:Ub317 yrkande 2, 2005/06:Ub342 yrkande 11, 2005/06:Ub343 yrkande 49, 2005/06:Ub344 yrkande 55 och 2005/06:Ub532 yrkande 7.

  Reservation 18 (m, c, fp, kd, mp)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 18 (m, c, fp, kd, mp)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1090035
  m04807
  c01804
  fp036012
  kd02409
  v22006
  mp01304
  -1100
  Totalt132140077

  Beslut: Kammaren biföll reservation 18

  18. Tillsyn av fristående skolor

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub203, 2005/06:Ub342 yrkandena 14 och 15, 2005/06:Ub421, 2005/06:Ub532 yrkandena 8 och 9, 2005/06:Ub540 och 2005/06:Ub593 yrkande 18.

  Reservation 19 (m, c, fp, kd)

  19. Individuella program vid fristående skolor

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar av utskottet i bilaga 2 framlagt lagförslag.
  Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2005/06:Ub283 yrkande 5, 2005/06:Ub317 yrkande 1, 2005/06:Ub426 yrkande 39, 2005/06:Ub532 yrkande 13 och 2005/06:Ub555 yrkande 21.

  Reservation 20 (v)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 20 (v)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1150029
  m47008
  c17104
  fp360012
  kd24009
  v02206
  mp13004
  -1010
  Totalt25323172

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  20. Lägsta antal elever

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub342 yrkande 13 och 2005/06:Ub532 yrkande 5.

  Reservation 21 (m, c, fp, kd)

  21. Vuxenutbildning

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub342 yrkande 20, 2005/06:Ub383 yrkande 9, 2005/06:Ub426 yrkande 40 och 2005/06:Ub532 yrkande 14.

  Reservation 22 (m, c, fp, kd)

  22. Lärare vid fristående skolor

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub345 yrkande 11 och 2005/06:Ub532 yrkande 10.

  Reservation 23 (m, c, fp, kd)

  23. Utbildningstolkning

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub426 yrkande 38.

  Reservation 24 (m, c, fp, kd)

  24. Skolskjuts

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub342 yrkande 7 och 2005/06:Ub532 yrkande 12.

  Reservation 25 (m, c, fp, kd)