Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens och andra IT-politiska frågor

Trafikutskottets betänkande 2007/08:TU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 2008

Beslut

Post- och telestyrelsen får bättre möjligheter att öka bredbandskonkurrensen (TU13)

Post- och telestyrelsen (PTS) får ytterligare möjligheter att ingripa för att öka konkurrensen på bredbandsmarknaden. PTS ska kunna tvinga en dominerande operatör att skilja den verksamhet som förvaltar, driver och tillhandahåller det så kallade kopparaccessnätet från operatörens övriga verksamhet. Den dominerande operatören, som i dag är Telia Sonera AB, behåller dock äganderätten till kopparaccessnätet. Genom en sådan så kallad funktionell separation ska alla aktörer kunna få tillgång till kopparaccessnätet på lika villkor. PTS kan fatta ett sådant beslut om den dominerande operatören trots andra åtgärder fortfarande har ett omotiverat övertag och övriga operatörer inte har tillräcklig insyn i den dominerande operatörens nätverksamhet. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-05-15
Justering: 2008-05-20
Betänkande publicerat: 2008-05-26
Trycklov: 2008-05-26
Reservationer 11
Betänkande 2007/08:TU13

Alla beredningar i utskottet

2008-05-15, 2008-05-13, 2008-04-24

Post- och telestyrelsen får bättre möjligheter att öka bredbandskonkurrensen (TU13)

Post- och telestyrelsen (PTS) får ytterligare möjligheter att ingripa för att öka konkurrensen på bredbandsmarknaden. PTS ska kunna tvinga en dominerande operatör att skilja den verksamhet som förvaltar, driver och tillhandahåller det så kallade kopparaccessnätet från operatörens övriga verksamhet. Den dominerande operatören, som i dag är Telia Sonera AB, behåller dock äganderätten till kopparaccessnätet. Genom en sådan så kallad funktionell separation ska alla aktörer kunna få tillgång till kopparaccessnätet på lika villkor. PTS kan fatta ett sådant beslut om den dominerande operatören trots andra åtgärder fortfarande har ett omotiverat övertag och övriga operatörer inte har tillräcklig insyn i den dominerande operatörens nätverksamhet. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2008. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-05
4

Beslut

Beslut: 2008-06-05
9 förslagspunkter, 7 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 juni 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:73 och avslår motionerna
2007/08:T8 av Kent Persson m.fl. (v) yrkandena 1-3,
2007/08:T9 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) yrkandena 1 och 2 samt
2007/08:T548 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 3.

Reservation 1 (s, mp)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s095035
m720025
c20009
fp22006
kd18006
v01705
mp01306
Totalt132125092

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Medborgarna och IT-samhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T445 av Monica Green (s) och
2007/08:T548 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 4 och 5.

Reservation 3 (s, mp)
Reservation 4 (v)

3. Tillgång till bredband

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T250 av Sofia Larsen (c),
2007/08:T381 av Eva-Lena Jansson (s),
2007/08:T417 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkande 13,
2007/08:T448 av Monica Green (s),
2007/08:T548 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 1 och 2 samt
2007/08:N355 av Anita Brodén och Nina Larsson (båda fp) yrkande 2.

Reservation 5 (s, mp)
Reservation 6 (v)

4. Öppen källkod och öppna standarder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:T548 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 8-10.

Reservation 7 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s941035
m730024
c20009
fp22006
kd18006
v01705
mp01306
Totalt22731091

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Fungerande telekommunikationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T305 av Berit Andnor och Gunnar Sandberg (båda s) och
2007/08:T523 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s).

Reservation 8 (s, v, mp)

6. Inrättande av en Internetombudsman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:T548 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 6.

Reservation 9 (v)

7. IT och miljön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:T548 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 11.

Reservation 10 (v)

8. Utbyggnad av trådlöst bredband

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:T548 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 12.

Reservation 11 (v)

9. Internettillgång på tåg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:T407 av Sven-Erik Österberg (s).