Fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastruktur

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU18

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 18 juni 2019

Nästa händelse: Beredning 28 maj 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-16
Justering: 2019-06-04
Trycklov: 2019-06-11
Betänkande 2018/19:TU18
3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-13
Debatt i kammaren: 2019-06-14
4

Beslut

Beslut: 2019-06-18