Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Genomförande av blåkortsdirektivet

Socialförsäkringsutskottets bet 2012/13:SfU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2013

Beslut

Särskilt arbetstillstånd för högkvalificerad arbetskraft (SfU13)

Det ska införas ett uppehålls- och arbetstillstånd för högkvalificerad arbetskraft från länder utanför EU. Tillståndet ska heta EU-blåkort och innebär att svenska regler anpassas till EU-regler.

För att få ett blåkort krävs bland annat att lönen för anställningen är minst en och en halv genomsnittlig svensk bruttoårslön och att personen har högskoleutbildning eller fem års motsvarande yrkeserfarenhet.

Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2013. Riksdagen sade ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-05-16
Justering: 2013-05-30
Betänkande publicerat: 2013-06-04
Trycklov: 2013-06-04
Reservationer 5
bet 2012/13:SfU13

Särskilt arbetstillstånd för högkvalificerad arbetskraft (SfU13)

Regeringen föreslår att det ska införas ett uppehålls- och arbetstillstånd för högkvalificerad arbetskraft från länder utanför EU. Tillståndet ska heta EU-blåkort och innebär att svenska regler anpassas till EU-regler. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet.

För att få ett blåkort krävs bland annat att lönen för anställningen är minst en och en halv genomsnittlig svensk bruttoårslön och att personen har högskoleutbildning eller fem års motsvarande yrkeserfarenhet.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2013. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-06-13
4

Beslut

Beslut: 2013-06-13
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 juni 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rättsligt bindande anställningserbjudande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf6 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 1 i denna del och
2012/13:Sf7 av Tomas Eneroth m.fl. (S).

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M920015
MP24001
FP20004
C19004
SD19001
V00154
KD16003
Totalt190911553

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Övrigt om genomförandet av blåkortsdirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf6 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 2-6 och
2012/13:Sf8 av David Lång (SD) yrkandena 1-5 och 7-11.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M920015
MP24001
FP20004
C19004
SD01901
V00154
KD16003
Totalt262191553

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Permanent uppehållstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) i de delar det avser 5 kap. 5 § med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdande bestäms till den 1 augusti 2013.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2012/13:148 punkt 1 i denna del och avslår motion
2012/13:Sf8 av David Lång (SD) yrkande 6.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M920015
MP24001
FP20004
C19004
SD01901
V15004
KD16003
Totalt27719053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716), i den mån lagförslaget inte omfattar vad utskottet föreslagit ovan,
2. lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
3. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395),
4. lag om ändring i socialförsäkringsbalken med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdande för lagarna i punkterna 1-4 bestäms till den 1 augusti 2013.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2012/13:148 punkterna 1 i denna del och 2-4.