Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare

Socialförsäkringsutskottets bet 2012/13:SfU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2013

Beslut

Arbetsgivare som anställer utlänningar utan tillstånd ska kunna straffas (SfU8)

Arbetsgivare som anställer utlänningar som inte har rätt att vistas i Sverige ska kunna straffas. Arbetsgivaren ska kunna dömas till böter eller, när omständigheterna är försvårande, till fängelse i högst ett år. Oavsett om ett straff krävs ut eller inte ska den som anställer utlänningar utan tillstånd betala en särskild avgift. Brott ska också kunna leda till att rätten till offentliga stöd och bidrag försvinner.

Utlänningar som saknat rätt att vistas i Sverige ska enligt lagen ha rätt att få lön och annan ersättning för arbete som de har utfört. Om det uppstår en tvist om innestående ersättning ska lönen åtminstone motsvara tre månaders heltidsarbete för den minimilön som följer av kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. För att underlätta för utlänningen att få rätt till ersättning ska han eller hon kunna få ett förlängt uppehållstillstånd.

Speciella regler om ansvar ska gälla för uppdragsgivare som anlitar en underentreprenör för att genomföra ett entreprenadavtal. Riksdagen sa ja till regeringens förslag med den ändringen att de nya reglerna ska börja gälla den 1 augusti i stället för den 1 juli 2013.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-05-16
Justering: 2013-05-30
Betänkande publicerat: 2013-06-04
Trycklov: 2013-06-04
Reservationer 7
bet 2012/13:SfU8

Arbetsgivare som anställer utlänningar utan tillstånd ska kunna straffas (SfU8)

Arbetsgivare som anställer utlänningar som inte har rätt att vistas i Sverige ska kunna straffas. Arbetsgivaren ska kunna dömas till böter eller, när omständigheterna är försvårande, till fängelse i högst ett år. Oavsett om ett straff krävs ut eller inte ska den som anställer utlänningar utan tillstånd betala en särskild avgift. Brott ska också kunna leda till att rätten till offentliga stöd och bidrag försvinner.

Utlänningar som saknat rätt att vistas i Sverige ska enligt lagen ha rätt att få lön och annan ersättning för arbete som de har utfört. Om det uppstår en tvist om innestående ersättning ska lönen åtminstone motsvara tre månaders heltidsarbete för den minimilön som följer av kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. För att underlätta för utlänningen att få rätt till ersättning ska han eller hon kunna få ett förlängt uppehållstillstånd.

Speciella regler om ansvar ska gälla för uppdragsgivare som anlitar en underentreprenör för att genomföra ett entreprenadavtal. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med den ändringen att de nya reglerna ska börja gälla den 1 augusti i stället för den 1 juli 2013.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-06-13
4

Beslut

Beslut: 2013-06-13
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 juni 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Minimilön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sf10 av Eva-Lena Jansson (S).

Reservation 1 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M910016
MP24001
FP20004
C19004
SD19001
V01504
KD16003
Totalt189106054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Fråntagande av offentligt stöd m.m. i vissa fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sf11 av David Lång (SD) yrkande 3.

Reservation 2 (SD)

3. Presumtion för arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige i de delar det avser 5 § 2 med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 augusti 2013.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2012/13:125 punkt 1 i denna del och avslår motion
2012/13:Sf11 av David Lång (SD) yrkande 7.

Reservation 3 (SD)

4. Lönegaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sf11 av David Lång (SD) yrkande 8.

Reservation 4 (SD)

5. Inspektioner m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sf11 av David Lång (SD) yrkandena 11 och 13.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M920015
MP24001
FP20004
C19004
SD01901
V15004
KD16003
Totalt27719053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Skadestånd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sf9 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M920015
MP24001
FP20004
C19004
SD19001
V01504
KD16003
Totalt28115053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Övrigt om genomförande av sanktionsdirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sf11 av David Lång (SD) yrkandena 1, 2, 4-6, 9, 10 och 12.

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M920015
MP24001
FP20004
C19004
SD01901
V15004
KD16003
Totalt27719053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige i den mån lagförslaget inte omfattar vad utskottet har föreslagit ovan,
2. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),
3. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,
4. lag om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. med den ändringen att tidpunkten för lagarna i punkterna 1-4 bestäms till den 1 augusti 2013.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2012/13:125 punkterna 1 i denna del och 2-4.