Genomförande av EG-direktiv om medicinteknik m.m.

Socialutskottets betänkande 2008/09:SoU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2009

Beslut

Lagen om medicintekniska produkter anpassas till EU-direktiv (SoU7)

Lagen om medicintekniska produkter ändrades för att anpassas till ett EU-direktiv om medicinteknik med mera.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-02-26
Justering: 2009-03-12
Betänkande publicerat: 2009-03-17
Trycklov: 2009-03-17
Betänkande 2008/09:SoU7

Alla beredningar i utskottet

2009-02-26

Lagen om medicintekniska produkter anpassas till EU-direktiv (SoU7)

Lagen om medicintekniska produkter ändras för att anpassas till ett EU-direktiv om medicinteknik med mera. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-03-25
4

Beslut

Beslut: 2009-03-25
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:105.