Genomförande av EU s regelverk om inre vattenvägar - del I

Trafikutskottets betänkande 2013/14:TU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 november 2013

Beslut

Sverige börjar införa EU:s regler om inre vattenvägar (TU2)

Reglerna om hur fartyg som trafikerar inre vattenvägar ska vara konstruerade och utrustade ändras. I Sverige har hittills havssjöfartsregler gällt för all fartygstrafik. I och med lagändringarna ska Sverige börja införa EU:s regler om inre vattenvägar. Inre vattenvägar är till exempel älvar, strömmar, sjöar, kanaler och vissa kuststräckor.

Bland annat ska svenska fartyg ha ett särskilt certifikat för inlandssjöfart om de trafikerar inre vattenvägar. Kravet gäller inte fartyg som bara trafikerar svenska vatten och som har annat giltigt certifikat.

Riksdagen anser att regeringens förslag är ett nödvändigt steg på vägen för att införa EU:s regler om inre vattenvägar. Införandet av EU-reglerna kan öka sjöfartens konkurrenskraft och ge en utveckling av sjötransporterna i Sverige, menar riksdagen.­

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-10-15
Justering: 2013-10-24
Betänkande publicerat: 2013-10-31
Trycklov: 2013-10-31
Betänkande 2013/14:TU2

Alla beredningar i utskottet

2013-10-15

Sverige börjar införa EU:s regler om inre vattenvägar (TU2)

Regeringen föreslår ändringar i reglerna om hur fartyg som trafikerar inre vattenvägar ska vara konstruerade och utrustade. Inre vattenvägar är till exempel älvar, strömmar, sjöar, kanaler och vissa kuststräckor. I Sverige har hittills havssjöfartsregler gällt för all fartygstrafik. I och med lagändringarna ska Sverige börja införa EU:s regler om inre vattenvägar.

Förslaget innebär bland annat att svenska fartyg ska ha ett särskilt certifikat för inlandssjöfart om de trafikerar inre vattenvägar. Kravet gäller inte fartyg som bara trafikerar svenska vatten och som har annat giltigt certifikat.

Trafikutskottet anser att regeringens förslag är ett nödvändigt steg på vägen för att införa EU:s regler om inre vattenvägar. Införandet av EU-reglerna kan öka sjöfartens konkurrenskraft och ge en utveckling av sjötransporterna i Sverige, menar utskottet.­

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-11-13
4

Beslut

Beslut: 2013-11-13
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 13 november 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i fartygssäkerhetslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) med följande ändringar:
1. Hänvisningen i 1 kap 5 § 2 st till senaste ändringen av rådets direktiv 82/714/EEG ska ha följande lydelse: " ...senast ändrat genom rådets direktiv 2013/22/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa direktiv när det gäller transportpolitik med anledning av Republiken Kroatiens anslutning."
2. Hänvisningen i not 1 till senaste ändringen av rådets direktiv 82/714/EEG ska ha följande lydelse: "...senast ändrat genom rådets direktiv 2013/22/EU (EUT L 158, 10.6.1013, s 356 (Celex 32013L0022).
3. Not 4 ska ha följande lydelse: EUT L 158, 10.6.1013, s 356 (Celex 32013L0022).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:177.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M930014
MP20005
FP20004
C19004
SD19001
V14005
KD17002
Totalt3000049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag