Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Genomförande av Östersjöstrategin

Trafikutskottets betänkande 2000/01:TU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 oktober 2000

Beslut

Åtgärder mot föroreningar från fartyg (TU5)

Riksdagen godkände regeringens förslag om åtgärder mot förorening från fartyg. Ändringarna innebär en anpassning till Östersjöstrategin för mottagningsanordningar för avfall från fartyg och relaterade frågor. Östersjöstrategin har utarbetats inom ramen för Helsingforskonventionen i syfte att minimera miljöpåverkan från sjöfarten i Östersjöområdet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-09-26
Justering: 2000-10-10
Trycklov: 2001-10-11
Betänkande 2000/01:TU5

Åtgärder mot föroreningar från fartyg (TU5)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om åtgärder mot förorening från fartyg. Ändringarna innebär en anpassning till Östersjöstrategin för mottagningsanordningar för avfall från fartyg och relaterade frågor. Östersjöstrategin har utarbetats inom ramen för Helsingforskonventionen i syfte att minimera miljöpåverkan från sjöfarten i Östersjöområdet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-10-25
4

Beslut

Beslut: 2000-10-25

Protokoll med beslut