Genomförande av radioutrustningsdirektivet

Trafikutskottets bet 2015/16:TU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2016

Beslut

Ja till ny lag om radioutrustning (TU15)

Ett nytt system för marknadskontroll kommer att införas för radioutrustning. Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag som bygger på EU-regler.

EU-reglerna är tvingande och syftar till att alla medlemsländer ska ha samma regler för hur radioutrustning tillverkas och säljs. Förutom marknadskontroll innebär de nya reglerna också att all radioutrustning måste uppfylla de EU-krav som ställs på säkerhet, hälsa och konsumentskydd.

Riksdagens beslut innebär att en helt ny lag skapas, radioutrustningslagen, som ersätter den nuvarande lagen om radio och teleterminalutrustning.

De nya reglerna börjar gälla den 13 juni 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-04-05
Justering: 2016-04-14
Trycklov: 2016-04-18
bet 2015/16:TU15

Ja till ny lag om radioutrustning (TU15)

Ett nytt system för marknadskontroll kommer att införas för radioutrustning. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag som bygger på EU-regler.

EU-reglerna är tvingande och syftar till att alla medlemsländer ska ha samma regler för hur radioutrustning tillverkas och säljs. Förutom marknadskontroll innebär de nya reglerna också att all radioutrustning måste uppfylla de EU-krav som ställs på säkerhet, hälsa och konsumentskydd.

Trafikutskottet förslag till beslut innebär att en helt ny lag skapas, radioutrustningslagen, som ska ersätta den nuvarande lagen om radio och teleterminalutrustning.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 13 juni 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-26
Debatt i kammaren: 2016-04-27
4

Beslut

Beslut: 2016-04-27
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. radioutrustningslag,
2. lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:93 punkterna 1 och 2.